Sabancı Arf

Sabancı Topluluğu’nun, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF Almost Ready to...