Net

Yataş Küme, 2022 yılını da büyümeyle kapattı. Bir evvelki yıla nazaran net satışlarını % 136,...