Irak

Türkiye'ye 2020 yılında göç edenlerin vilayetlere nazaran dağılımı incelendiğinde, %34,1 ile en fazla göç alan...